Υπάρχει το κβάντο της συνείδησης;

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια στη βιολογία: τη φύση της συνείδησης, αποπειράται να εξηγήσει η κβαντομηχανική. Οι ελπίδες προέρχονται από ένα κβαντικό μοντέλο της συνείδησης που αναπτύχθηκε από τον Ευστράτιο Μανουσάκη του πολιτειακού πανεπιστημίου της Φλόριδας. Συνέχεια