Ο συνθηματικός λόγος ως πολιτικό «ύφος»

Η απλοποίηση ενός κλάσματος δεν να αλλάζει την αξία του και κάνει ευκολότερη την «διαχείρισή» του. Η απλοποίηση του πολιτικού λόγου είναι δύσκολη και όχι χωρίς κινδύνους υπόθεση. Συνέχεια