Για το «δεν» για το πείσμα και το «πρόβλημα» της νεότητας.

Λένε πως η ζωή δίνει πάντα τις πιο σωστές λύσεις. Αυτό που δε ξέρω είναι αν αξίζει να περιμένουμε. Γιατί η ζωή υπό την ευρεία και όχι υπό την στενή έννοια δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τον χρόνο, όχι ότι της είναι αδιάφορος αλλά κινείται παράλληλα με αυτόν και όχι εναντίον του.

Συνέχεια