Ζωνιανά: Είναι και γίγνεσθαι.

Είναι τουλάχιστον αντιαισθητικό το θέαμα της εισβολής και κατοχής ενός ολόκληρου χωριού από τις αστυνομικές και λοιπές «δημοκρατικές» δυνάμεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να στοχεύει στην αξιοποίηση της ρήσης «Συνηθίζει το μάτι; Συνηθίζει το μυαλό». Συνέχεια