Περί κλίματος, περιβάλλοντος, ημιμάθειας κλπ

Αγαπημένο μου ημερολόγιο.

Σήμερα η δασκάλα μου είπε πως είμαι εκτός θέματος στην έκθεση. Το θέμα ήταν «Περιβάλλον και κλίμα». Τσίριζε υστερικά επίσης γιατί είχα γραμμένο το περιβάλλον με ένα ‘λ’. «Αν δεν μπορείς να γράψεις σωστά την λέξη δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Η ημιμάθεια είναι κακό πράγμα. Δεν είναι ούτε καν μισή αρχοντιά» μου είπε. Συνέχεια