Σοβιέτ στη Σέριφο;

Τον Αύγουστο του 1916 στα μεταλλωρυχεία της Σερίφου ξεσπά απεργία. Η κυβέρνηση μετά από απαίτηση του Γερμανού εργοδότη στέλνει τον στρατό και ακολουθούν αιματηρές συμπλοκές. Οι Σεριφιώτες ενώνονται με τους απεργούς καταργούν κάθε μορφή εξουσίας και εκλεγούν επιτροπές που αναλαμβάνουν την διοίκηση του νησιού.

0_line1.jpg

«Εναν τέτοιον ήμιπαράφρονα άστυνομικόν απέστειλε ή Κυβέρνησις των Αθηνών, δια να λύση τάς μεταξύ εργατών και εργοδότου διαφοράς. Ένόμιζε, ότι οί απεργοί εκείνοι δεν ήσαν Ελληνες, άλλα άγριοι της Κεντρώας Αφρικής, ως να μην ήσαν οί εργάται εκείνοι πολεμισταί από εκείνους πού φημίζουν ότι δοξάζουν την πατρίδα. Οι εργάται εκείνοι κοντά εις τραύματα της πατρίδος έχουν τώρα και τα τραύματα τα όποια ή τότε Κυβέρνησις τους έδωσε δια των χειρών των αστυνομικών οργάνων της…

Ό Υπομοίραρχος, αφού ανεπαύθη επί 10 λεπτά, παρέλαβε τους άνδρας του και εβάδιζε δια τον τόπον της συγκεντρώσεως των εργατών, εις το άλλο δηλαδή άκρον της νήσου απέχον του τόπου της αποβιβάσεως περί τάς 2 1/2 ώρας. Καθ’ οδόν δε εξυλοκόπει τους αγαθούς χωρικούς ισχυριζόμενος ότι επήγαιναν να ενισχύσουν τους απεργούς.

Ούτω βαδίζων και ξυλοκοπών έφθασε εις τι μικρόν χωρίον μόλις απέχον του τόπου της συγκεντρώσεως περί τα είκοσιν λεπτά, οπού και εστάθμευσε τρομοκρατήσας τους ολίγους κατοίκους του χωρίου, ζητών παρ’ αυτών, ως έλεγε, σχοινιά δια να δέση τον πρόεδρον και το συμβούλιον.

Οι δυστυχείς χωρικοί μη έχοντες σχοινιά δεν ήδύναντο να ικανοποιήσουν τον ύπομοίραρχον, όστις εξεμάνη εναντίον των και διέταξε τους χωροφύλακας να επιτεθούν κατ’ αυτών δια των υποκόπανων. Πράγματι, οι χωροφύλακες ήρχισαν να κτυπούν ανηλεώς τους χωρικούς άνδρας και γυναίκας.

Εκεί πλησίον ίσταντο δύο χωρικοί με τα ζώα των μεταφέροντες άλευρα δια τους απεργούς. Μαθών δε ότι προωρίζοντο δια τους απεργούς διέταξε τους χωροφύλακας να σχίσουν τους σάκκους, να σκορπίσουν τα άλευρα, ούτος δε παραλαβών τα επί των ήμιόνων σχοινιά τα παρέδωσε εις τους λοιπούς χωροφύλακας, διατάξας συνάμα να θέσωσιν έφ’ όπλου λόγχην και να προσδέσουν έπ’ αυτής τα σχοινιά. Ευτυχώς οί διαταχθέντες να σχίσουν τους σάκκους δεν έξετέλεσαν την διαταγήν του αστυνόμου και έτσι δεν κατεστράφη το πολύτιμον δια τους απεργούς φορτίον.

Την στιγμήν εκείνην κατέφθασα και εγώ επανερχόμενος εκ της πόλεως οπού είχον μεταβή δια να στείλω τηλεγράφημα. Πληροφορηθείς οτι εγώ ήμην ό Πρόεδρος των εργατών, απέστειλε τρεις άνδρας εκ της συνοδείας του και με έκάλει να παρουσιασθώ ενώπιον του. Μόλις τον έπλησίασα με παρετήρησε άπο κεφαλής μέχρι ποδών και «θα σε τσακίσω στο ξύλο εσένα και τους άλλους ξεβράκωτους», μου είπε χωρίς άλλην διατύπωσιν.»

0_line1.jpg

Όλα αυτά περιγράφονται στο Βιβλίο :

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΗΤΟΙ

Αφήγησις των αιματηρών σκηνών της 21ης Αυγούστου 1916 εις τα μεταλλωρυχεία του Μεγάλου Λειβαδίου Σερίφου

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΕΡΑΣ-Εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ, Πλούς 1ος.

Στο εισαγωγικό σημείωμα ο Λεονάρδος Κόττης γράφει :

«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στις φυλακές Τζιβάρα της Σύρου το Νοέμβριο του 1916 από τον Κωνσταντίνο Σπέρα, πρόεδρο του Σωματείου Μεταλλωρύχων Σερίφου και εξιστορεί τα δραματικά γεγονότα της αιματηρής απεργίας των μεταλλωρύχων της Σερίφου στις 21 Αυγούστου του 1916.

Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Α’ Μέρος περιγράφει το αυταρχικό «κράτος» που είχε δημιουργήσει στο νησί ο Γερμανός επιχειρηματίας Γ. Γρώμμαν, την εξάρτηση που είχε από αυτόν η τοπική πολιτική εξουσία και την προστασία που του παρείχε η πολιτική εξουσία του ελληνικού κράτους. Κανένας νόμος δεν υπήρχε, παρά μόνο αυτός των μπράβων και των μαγκουροφόρων της «Εταιρείας». Οι εργάτες, δουλοπάροικοι του Μεσαίωνα, θα ιδρύσουν σωματείο και θα ξεκινήσουν απεργία διεκδικώντας οκτάωρη εργασία, αύξηση ημερομισθίων και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς.

Το Β’ Μέρος αρχίζει με την άφιξη του αστυνομικού αγήματος και στη συνέχεια αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια τα αιματηρά επεισόδια. Μας παραδίδει λεπτομερώς όλα τα γεγονότα εξηγώντας τα επαρκώς και σχολιάζει τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών. Η αφήγηση σταματάει με την επικράτηση των απεργών και στην τελευταία σελίδα μας ενημερώνει ότι: «Εις άλλο φυλλάδιον θέλω εκθέσει τα μετέπειτα γεγονότα». Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν το έγραψε.

Ό,τι γνωρίζουμε για τη συνέχεια είναι από αφηγήσεις Σεριφιωτών. Το ελληνικό κράτος, υπακούοντας στις επιταγές των εργοδοτών, θα θεωρήσει την απεργία κίνημα και θα στείλει στρατό.

Στις συμπλοκές που θα ακολουθήσουν οι Σεριφιώτες θα ενωθούν με τους απεργούς και θα καταργήσουν κάθε μορφή εξουσίας στο νησί. Για δεκαπέντε ημέρες όλα ρυθμίζονται από τις εκλεγμένες επιτροπές. Η κυβέρνηση θα στείλει στρατό και θα καταπνίξει το πρώτο ελληνικό «σοβιέτ». Οι «υπεύθυνοι» θα φυλακιστούν και θα δικαστούν στη Σύρο. Οι μεταλλωρύχοι θα κερδίσουν το οκτάωρο, θα ακολουθήσουν όμως την τύχη των υπόλοιπων εργαζομένων, διατηρώντας ζωντανή στη μνήμη τους την εξέγερση και τις δεκαπέντε μέρες ελευθερίας τις μοναδικές… «

«Ο Κ.Σπέρας διαγράφτηκε από την ΓΣΕΕ στις 30 Μαρτίου 1926. Δολοφονήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1943 από τον καπετάν-Ορέστη στο όνομα της μιας και μοναδικής «ορθόδοξης» άποψης για τον σοσιαλισμό. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του φυλακίστηκε και εκτοπίστηκε 109 φορές.»

file0001.jpg

Εξώφυλλο Πρώτης Έκδοσης

 

file0002.jpg

Ο Κωνσταντίνος Σπέρας

 

file0003.jpg

Ο πρώτος νεκρός της απεργίας της Σερίφου, Θεμιστοκλής Κουζούπης

file0004.jpg

Μεταλλωρύχοι στα τέλη του 19ου αιώνα – (Φωτ: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

 

 

Advertisements

7 responses to “Σοβιέτ στη Σέριφο;

 1. Ειναι άτομο με διανοητική καθυστέρηση.

  Μέχρι και στο πατάρι(φασίστες «αριστεροι»)τον διεγράψανε παρόλο που ήτανε ακροδεξιός.

  Μου αρέσει!

 2. Δείτε στο μπλογκ μου το θέμα : »ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΕΡΑΣ : Ο πρώην αναρχοσυνδικαλιστής που ηττήθηκε & δολοφονήθηκε από τον λενινοσταλινικό μηχανισμό» http://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2009/04/athens-indymedia.html .

  Περιέχει ολόκληρη μια περικοπείσα συζήτηση στο »Athens Indymedia», στην οποία σαρώθηκαν μια σειρά από συκοφαντίες και καταδείχτηκαν οι πλαστογραφίες του σταλινικού »ΜΕΤΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» του karhergr και των ομοίων του, σε βάρος του Κώστα Σπέρα.

  Μου αρέσει!

 3. @ Huginn

  Σε ευχαριστώ 🙂
  Καλώς σε ξαναβρίσκω.
  Ναι λέει και ο Στίνας κάποια πράγματα. Υπάρχει αναφορά στο βιβλιαράκι.

  Μου αρέσει!

 4. Λέει και ο στίνας κάποια λίγα πράγματα για αυτήν την απεργία . Μεγιά το blog παντραζε 🙂

  Μου αρέσει!

 5. Και εγώ είχα ακούσει την ιστορία χωρίς τις πολιτικές της λεπτομέρεις στα ορυχεία που είχα επισκεφθεί το 1980. Το βιβλιαράκι επίσης τπήρχε στην βιβλιοθήκη μου τα τρία τελευταία χρόνια. Το διάβασα αυτές τις ημέρες.
  Νά σαι καλά.

  Μου αρέσει!

 6. Όταν είχα επισκεφτεί την Σέριφο, είχα βρει στα τουριστικά μαγαζάκια κάποια σύγχρονα βιβλία που αναφερόταν στην μεγάλη απεργία του 1916 και στις κινητοποιήσεις των εργατών των μεταλλέιων γενικότερα. Μέσα στην ραστώνη του Αυγούστου αμέλησα να αγοράσω κάποιο…
  Χαίρομαι που μας θυμίζεις αυτά τα γεγονότα

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s